Regler for Solaris Løbet

Hvem kan deltage..?

Lige meget, hvilken farve din uniform har, eller hvilket spejderkorps du er medlem af, er du velkommen på Solarisløbet. Det, som er vigtigt, er, om du har en patrulje at stille op med, og om I har den rigtige alder.

 1. Jeres patrulje skal bestå af minimum 3 og maksimum 6 personer. Er I flere, kan I splitte jer op i to eller flere patruljer.
 2. Alle deltagere skal være fyldt 14 år ved løbets start.
 3. Alle deltagere skal i løbet af 36 timer kunne tilbagelægge en distance på ca. 45-60 km med egen oppakning på ryggen.
 4. Alle deltagere skal kunne, svømme 200m i åbent vand.

Et spejderløb – To konkurrencer

Løbet er opdelt i 2 konkurrencer.

 1. 14-17 år. Du må ikke være fyldt 18 år ved løbets start.
 2. 18 år og op efter. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Udstyr

 1. Hver deltager skal medbringe: Rygsæk, sovepose, liggeunderlag, overtrækstøj/skaltøj, drikkedunk eller lignende til eget forbrug, tørklæde fra respektive grupper/efterskoler, refleksbånd.
 2. Hver patrulje skal medbringe: Kompas, lygte, telt/ teltflage/ pressenning eller andet til overnatning, skal kunne dække hele patruljen samt bagage, førstehjælpsudstyr (kompresforbinding, plaster, støttebind osv.), forplejning til en hel weekend, plasticposer/affaldssæk og kogegrej.
 3. GPS er tilladt, medmindre andet bliver anvist på posterne.
 4. Yderligere materiale til specifikke poster vil blive oplyst til tilmeldte patruljer inden løbet.
 5. Alle i patruljen medbringer, jævnfør respektive korpsreglement, reglementeret spejderuniform, som skal bæres ved præmieoverrækkelsen (For DDS gælder det mørkeblå skjorte i kraftig bomuld).

Patruljen

 1. Patruljen skal ankomme samlet til såvel posterne som mål.
 2. Patruljen skal følges ad gennem hele løbet, også hvis der skulle opstå et uheld, eller en deltager kommer til skade.
 3. Alle i patruljen skal bære tørklæde synligt under hele løbet.
 4. Alle i patruljen skal bære refleksbånd synligt under hele løbet. Refleksbrikker i snor er ikke tilstrækkeligt.
 5. Deltagerne skal være selvforsynende under hele løbet. Der vil dog være mulighed for at tanke vand ved de fleste poster (minimum hver anden post).
 6. Holdet må ikke modtage hjælp udefra – hverken i form af udstyr eller fødevarer/drikkevarer hele løbet igennem.
 7. Bemærk, at det ikke er tilladt for nogen hold at fortsætte løbet, hvis man kommer under to personer, altså at fortsætte på egen hånd.
 8. Hvis en patrulje vælger at udgå, meddeles dette straks til tilstedeværende løbs-team eller ved at ringe til HQ.
 9. Holdene skal hjælpe andre hold, hvis et uheld eller nogen som helst form for fare skulle opstå. Overtrædelse af denne regel vil medføre diskvalifikation.

Hvert år foregår en stor del af Solarisløbet i flotte naturomgivelser og fredede områder. Derfor har alle deltagere og patruljer pligt til at fjerne alt, hvad man medbringer under løbet. Henkastning af affald er forbudt.

Diskvalifikation

Patruljer kan blive diskvalificeret i løbet af konkurrencen. Diskvalificerede patruljer skal aflevere start-kort og nødkuverter. Tilmeldingsgebyret bliver ikke refunderet.Patruljen kan blive diskvalificeret, hvis:

 1. Den ikke medbringer alt det obligatoriske udstyr under hele løbet.
 2. Den ikke følger de instruktioner, der er givet af arrangørerne/hjælperne.
 3. Den ikke følger de regler, der er givet før og under løbet.
 4. Medlemmer af Solaristeamet observerer patruljen i, at efterlade eller henkaste affald.
 5. Arrangøren i øvrigt vurderer, at diskvalifikation er nødvendig, pga. uforudsete forhold af alvorlig karakter.

Force Majeure

Solaristeamet forbeholder sig  ret til:

 1. At beslutte hvilke hold, der kan starte på løbet.
 2. Diskvalificere hold.
 3. Aflyse eller udsætte løbet eksempelvis på grund af vejrforhold.
 4. Afgøre protester og tvister.

Derudover

 1. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for tyveri, bortkomst, beskadigelse eller lignende af deltagernes udstyr.
 2. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at du skal tage vare på dig selv i et område, hvor naturen og vejret kan få indvirkning på løbet.
 3. Bemærk at arrangøren har ret til at stoppe for tilmeldinger, når loftet er nået. Her er det først til mølle princippet gælder.
 4. Noter venligst, at du deltager på egen risiko, og at du er ansvarlig for din egen sikkerhed.
 5. Efter tilmelding og betaling vil pengene for deltagelse ikke blive tilbagebetalt ved afbud. Vi hjælper dog gerne med info om patruljer som står på venteliste.

Gode Råd

Solarisløbet kan være hårdt at gennemføre, men erfaringen viser, at du og dine kammerater kan komme lettere gennem strabadserne (og måske også tættere på sejren), hvis blot I forbereder jer lidt inden løbet:

 1. Sørg for, at alle i patruljen har et godt kendskab til, hvordan løbet og de gældende regler er opbygget.
 2. Sørg for at sætte jer godt ind i historien.
 3. Forsøg ikke at reducere vægt ved at medbringe mindre tøj eller mad. Det er vigtigt at være maksimalt forberedt til denne konkurrence.
 4. Al forberedelse er godt givet ud. Planlæg hvad I skal have med, find kompetencerne i patruljen, fordel ansvarsområder og fordel medbragte materiel på deltagerne. Fordelingen sikrer at I ved, hvor enkeltdele er pakket ned og at belastningen fra rygsækken svarer til den enkeltes træningstilstand/form.
 5. Opbyg evt. en god marchform ved, at gå nogle lange ture i fortrukne fodtøj og øg langsomt belastningen på afstanden og vægten.
 6. Før start på Solarisløbet bør hver deltager checke sin personlige forsikring.

Spørgsmål og klager

 1. Eventuelle klager skal du aflevere skriftligt til løbsledelsen senest 30 minutter efter afslutningen af konkurrencen.
 2. Spørgsmål vedrørende regler rettes til Teamet.