Vedtægter

Solaris er en spejder-gruppe under 'Det Danske Spejderkorps', og i tillæg til korpsets vedtæger har vi følgende specifikke vedtægter

 

Vedtægter for Solaris

Foreningen Solaris er organisatorisk tilknyttet som øvrig enhed under Det Danske Spejderkorps.

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Solaris, herefter benævnt foreningen
Stk. 2: Foreningens hjemstedskommune er Faaborg-Midtfyn Kommune

§ 2. Bestyrelse og enhedsledere

Stk. 1: Til bestyrelsen vælges der op til 8 medlemmer på foreningens årsmøde
Stk. 2: Foreningen opererer med op til 2 teamledere (enhedsledere)

 

Ikrafttrædelse 

Denne version af foreningens vedtægter er godkendt på foreningens årsmøde d. 22. januar 2022, og træder i kraft efter rådsmødets afslutning.

 

Vedtægter i PDF.

 

Spilleregler i PDF.

 

Korpsets vedtægter med forklaring.

    Korpsets vedtægter.