Har du spørgsmål til løbet, så skriv til: deltager@solaris.dk

Regler for Solaris Løbet

Hvem kan deltage?

Lige meget hvilken type spejder du er, er du velkommen på Solarisløbet. Det, som er vigtigt, er, om du har en patrulje at stille op med, og om I har den rigtige alder.

 

 1. Jeres patrulje skal bestå af præcis 5 personer — Er I flere, kan I splitte jer op i to eller flere patruljer
 2. Alle deltagere skal være fyldt 14 år ved løbets start
 3. Alle deltagere skal i løbet af 36 timer kunne tilbagelægge en distance på ca. 60 – 70 km med egen oppakning på ryggen
 4. Alle deltagere skal kunne svømme 200 m i åbent vand

Et spejderløb – To konkurrencer

Løbet er opdelt i to konkurrencer.

14-17 år

  1. Ingen af patruljens medlemmer må være fyldt 18 år ved løbets start

18+

  1. Så snart én i patruljen er fyldt 18 år
  2. Der er ingen øvre aldersgrænse

Udstyr

 1. Hver deltager skal medbringe:
  1. Rygsæk
  2. Sovepose
  3. Liggeunderlag
  4. Regn-/skaltøj
  5. Drikkedunk eller lignende til eget forbrug
  6. Tørklæde fra respektive grupper/efterskoler/andet
  7. Refleksbånd, som kan bæres om anklen
 2. Hver patrulje skal medbringe:
  1. Kompas
  2. Lygter. Herunder mindst 1 hvid og 1 rød til brug på veje om natten
  3. Telt/ teltflage/ presenning eller andet til overnatning. Skal kunne dække hele patruljen samt bagage, og etableres på åbent område
  4. Førstehjælpsudstyr (kompresforbinding, plaster, støttebind osv.)
  5. Mobiltelefon med internetdækning og mulighed for løbende opladning via powerbanks
  6. Forplejning til 36 timer
  7. Affaldssæk
  8. Kogegrej
  9. Skriveredskaber
 3. Yderligere materiale til specifikke poster vil blive oplyst til tilmeldte patruljer inden løbet

Patruljen

 1. Patruljen skal ankomme samlet til både til posterne og til mål, medmindre andet er anvist
 2. Patruljen skal følges ad gennem hele løbet, medmindre andet er anvist. Også hvis der skulle opstå et uheld, eller en deltager kommer til skade
 3. Alle i patruljen skal bære tørklæde synligt under hele løbet
 4. Alle i patruljen skal bære refleksbånd synligt på offentlige områder under hele løbet. Refleksbrikker i snor er ikke tilstrækkeligt
 5. Deltagerne skal være selvforsynende under hele løbet. Der vil dog være mulighed for at tanke vand løbende
 6. Holdet må ikke modtage hjælp udefra – hverken i form af udstyr eller fødevarer/drikkevarer hele løbet igennem
 7. Bemærk, at det ikke er tilladt for nogen hold at fortsætte løbet, hvis man kommer under tre personer, altså at fortsætte to mand
 8. Hvis en patrulje vælger at udgå, meddeles dette straks ved at ringe til HQ på det udleverede telefonnummer
 9. Holdene skal hjælpe andre hold, hvis et uheld eller nogen som helst form for fare skulle opstå. Overtrædelse af denne regel vil medføre diskvalifikation
 10. Henkastning af affald er forbudt. Alle deltagere og patruljer har pligt til at fjerne alt, hvad de medbringer under løbet

Diskvalifikation

Patruljer kan blive diskvalificeret i løbet af konkurrencen. Diskvalificerede patruljer skal aflevere nødkuverter. Tilmeldingsgebyret bliver ikke refunderet. Det er altid løbsledelsen der træffer beslutning om diskvalifikation. Patruljen kan blive diskvalificeret, hvis:

 1. Den ikke medbringer alt det obligatoriske udstyr, som angivet ovenfor og i deltagerbrevet, under hele løbet, medmindre andet er anvist
 2. Den ikke følger de instruktioner, der er givet af arrangørerne/hjælperne
 3. Den ikke følger de regler, der er givet før og under løbet
 4. Arrangørerne/hjælperne observerer patruljen i at efterlade eller henkaste affald
 5. Arrangøren i øvrigt vurderer, at diskvalifikation er nødvendig, pga. uforudsete forhold af alvorlig karakter

Force Majeure

Løbsledelsen forbeholder sig  ret til:

 1. At beslutte hvilke hold, der kan starte på løbet
 2. Diskvalificere hold
 3. Aflyse eller udsætte løbet eksempelvis på grund af vejrforhold og/eller andre omstændigheder
 4. Afgøre protester og tvister

Derudover

 1. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for tyveri, bortkomst, beskadigelse eller lignende af deltagernes udstyr
 2. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at du skal tage vare på dig selv i et område, hvor naturen og vejret kan få indvirkning på løbet
 3. Bemærk at arrangøren har ret til at stoppe for tilmeldinger, når loftet er nået. Efter først til mølle princippet
 4. Noter venligst at det er op til deltagerne selv, at have en passende ulykkesforsikring, da Solaris som arrangør ikke er erstatningspligtig for deltagernes eventuelle personskader. Dog gælder, at medlemmer af Det Danske Spejderkorps er automatisk dækket af korpsets ulykkesforsikring efter de almindelige betingelser herfor.Du kan læse mere om denne her: https://dds.dk/artikel/ulykkesforsikring
 5. Efter tilmelding og betaling vil pengene for deltagelse ikke blive tilbagebetalt ved afbud. Vi hjælper dog gerne med info om patruljer, som står på venteliste

Gode Råd

Solarisløbet kan være hårdt at gennemføre, men erfaringen viser, at du og dine kammerater kan komme lettere gennem strabadserne (og måske også tættere på sejren), hvis blot I forbereder jer lidt inden løbet:

 1. Sørg for, at alle i patruljen har et godt kendskab til, hvordan løbet og de gældende regler er opbygget
 2. Sørg for at sætte jer godt ind i historien
 3. Forsøg ikke at reducere vægt ved at medbringe mindre tøj eller mad. Det er vigtigt at være maksimalt forberedt til denne konkurrence
 4. Al forberedelse er godt givet ud. Planlæg hvad I skal have med, find kompetencerne i patruljen, fordel ansvarsområder og fordel medbragte materiel på patruljens medlemmer. Fordelingen sikrer, at I ved, hvor enkeltdele er pakket ned, og at belastningen fra rygsækken svarer til den enkeltes træningstilstand/form
 5. Opbyg evt. en god marchform ved, at gå nogle lange ture i fortrukne fodtøj og øg langsomt belastningen på afstanden og vægten

Spørgsmål og klager

 1. Eventuelle klager skal afleveres skriftligt til løbsledelsen senest 30 minutter efter præmieoverrækkelsen
 2. Spørgsmål vedrørende regler rettes til løbsledelsen