Mission

Solaris’ mission fortæller bl.a. om, hvorfor arrangementet er sat i verden, og hvilken særlig rolle vi spiller i en større organisation – nemlig i forhold til Det Danske Spejderkorps. Missionen er at:

  • Solaris udvikler, udfordrer og giver medlemmerne i teamet, samt deltagerne på Solarisløbet, oplevelser som er i tråd med spejderidéen.
  • Solaris giver spejdere i alderen 14‐17 og 18+ oplevelser, udfordringer og værktøjer til deres videre virke i form af det årlige Solarisløb.
  • Solaris deltager i øvrigt i en række andre større arrangementer og begivenheder med henblik på at fremme spejderidéen.

Vision

Solaris’ vision fortæller om hvilke overordnede ambitioner, vi har med vores arbejde:

  • Vi promoverer spejderarbejder på en nytænkende og udfordrende måde, som giver deltagere og medlemmer udfordring, som ikke ellers er muligt i de forskellige spejderkorps. Dette sker gennem afholdelse af Solarisløbet én gang årligt samt andre aktiviteter og kurser. Løbet skal være et flagskib inden for moderne spejderarbejde og have spejderaktiviteter i fokus.
  • Vi ønsker at flytte grænser, udvikle selvopfattelsen og forståelse af egne muligheder og begrænsninger hos den enkelte, både hos deltagere på løbet og medlemmer af teamet.

Værdier

Solaris’ værdier udtrykker, hvad det er, vi gerne vil kendes for og hvad, der er det bærende i vores daglige virke.

  • Resultatskabende – Vi arbejder målrettet og effektivt med de opgaver, vi skal løse. Faglighed og kvalitet er styrende faktorer for os. Vi har det fornødne overblik og er velinformeret om, hvad der rør sig i korpset, politisk og i de unges hverdag, så vi kan tilrettelægge vores løb og arrangementer i forhold hertil.
  • Engagement – Vi tager initiativ og er på forkant med udviklingen. Det giver entusiasme i vores arbejde og motiverer os til at yde vores bedste. Vi udviser ansvarlighed og loyalitet og ønsker at kendetegnes som et nytænkende team.
  • Innovation – Vi arbejder for at være på forkant med udviklingen og vi søger at skabe en sammenhæng mellem traditionelt spejderarbejde og den udvikling, der sker omkring os. Det giver os mulighed for at byde på noget nyt til spejderarbejdet, som gør, at spejdere ikke bliver glemt i fortiden og gør, at vi kan trække nye medlemmer til. Det giver energi til og udvikling i vores arbejde.

Værdigrundlag

”Solaris – En forening der giver inspiration og motivation til at fastholde og fremme spejderarbejdet”Solaris er en forening under Det Danske Spejderkorps, og dermed defineres Solaris i høj grad af de mennesker, der i fællesskab og med fælles interesse, arbejder for og med spejderidéen.
Rygraden i foreningen – og dermed i vores relationer inden for foreningens rammer samt i relationerne til de mennesker vi samarbejder med udadtil – udgøres af et fælles og stærkt forankret værdigrundlag, som bedst beskrives via disse udsagn:”Solidaritet skaber sammenhold”
”Sammenhold skaber loyalitet og tillid”
”Loyale og tillidsfulde mennesker er modige”
”Modige mennesker er engagerede”
”Engagerede mennesker skaber resultater og værdi”

Solaris ønsker at være et dynamisk team, der kan tiltrække, fastholde og udvikle mennesker. Kontinuitet er vigtigt i vores arbejde og derfor vægter vi, at have et inspirerende og levende miljø. Der skal være plads til at føde og dele idéer, og der skal bakkes op, støttes og hjælpes når krævende opgaver skal løses.