Hvad er Solaris?

Solaris er en forening under Det Danske Spejderkorps (DDS). Vi beskæftiger os med alt fra store tværkorpslige sommerlejre for 40.000 deltagere, over mindre til middelstore byggeprojekter. Solaris er et veletableret og innovativt team, der er helt i front med spejderverdenes version af adventureraces – AdventureSpejd.

I Solaris har vi stor erfaring inden for spejderarbejde, friluftsliv, teambuilding og meget, meget mere. Vores team består af hovedsaglige af unge spejdere i alderen 18-35 år, og vi har alt fra håndværkere til ingeniører. Det gør, at vi med den blandede erfaring kan alt, fra rådgivende arbejde, til udførslen af store projekter ned i mindste detalje.

En gang årligt afholdes vores flagskibsprojekt – Solarisløbet. Løbet er en weekend hejk med indlagte poster for ca. 300 spejdere. Alt spejderarbejdet er frivilligt og midler til at gennemføre vores arrangementer søges derfor gennem fonde, organisationer og erhvervslivet.

Solaristeamet, juni 2021

Resultatskabende

Vi arbejder målrettet og effektivt med de opgaver, som vi påtager os

Innovative

Vi er på forkant med udviklingen af spejderarbejdet nu og her

Engagerede

Vi bruger vores gejst til at engagere og motivere hinanden

Hvert år i august afholder vi Solarisløbet, der er et adventurerace for spejdere. Løbet betegnes som Danmarks hårdeste spejderløb – og ikke uden grund. Deltagerne tilbagelægger gerne min. 50 km i løbet af weekenden. Undervejs stilles spejderne overfor en lang række opgaver, som udfordre dem på samarbejde, kreativitet, håndværk, logisk tænkning og deres fysiske formåen.

Vi nytænker måden spejderarbejdet udformes på, og når weekenden er omme kan vi garantere, at deltagerne har fået oplevelser og er blevet udfordret på en måde, som de aldrig har prøvet før.

Solarisløbet er altid bygget op omkring en samfundsrelevant tematik. Vi ønsker, at gøre spejderne klogere, nysgerrige og få oplevelser på egen krop – uanset om temaet så er flygtninge i Afrika, kinesiske kopivarer, digital overvågning eller noget helt fjerde. Det gør vi ved, at inddrage deltagerne i en omfattende og veludbygget fantasiramme og historie, som hele arrangementet er underlagt.

Nedenfor kan du opleve et par eksempler på, det som møder deltagerne på Solarisløbet

På vej mod Afrika, blev spejdernes færge (Fanø-færgen) kapret og indtaget af pirater, spillet af soldater fra bl.a. Frømandskorpset. Resten af weekenden måtte spejderne leve på flugt og i uvidenhed indtil de kunne finde vej hjem til Danmark. 

En kinesisk rigmand inviterer spejderne med til Kina for at de kan se hans fabrikker. I Kina opdager spejderne faren og konsekvenserne af kopivare og de usle produktionsmetoder. 

At planlægge et Solarisløb er et omfattende stykke arbejde og tager mange måneder. Den centrale planlægningsgruppe består typisk af 35-45, og under afviklingen hjælper 3-4 gange så mange gerne til. Men arbejdet med Solarisløbet dækker meget bredere end det. Undervejs i processen er det nødvendigt at række ud til eksterne – om det så handler om, at låne deres skole eller deres mark, om at låne 300 redningsveste, om at få sponsoreret 300 konservesdåser eller noget helt fjerde.

Er du mere nysgerrig på, hvordan et Solarisløb bliver til? Vi har produceret en lille film, der fortæller hvordan løbet i 2014 blev til – se den herunder.